Stichting Centrum ’45 Stichting Centrum ’45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma.

Kennisinstituut Sociale
en Psychische gevolgen
van Oorlog, Vervolging
en Geweld
Cogis is deskundig op het gebied van de psychische en psychosociale problematiek die kan ontstaan als mensen te maken hebben met oorlog, vervolging, agressie en geweld. Cogis ondersteunt professionals en vrijwilligers bij de hulpverlening en begeleiding.

Stichting de
Ombudsman
De Ombudsman komt al meer dan 35 jaar op voor uw recht. Hun juristen onderzoeken en beoordelen of wet- en regelgeving geen negatieve (onvoorziene of onbedoelde) gevolgen heeft voor burgers. De Ombudsman ondersteunt met name de financieel minder draagkrachtigen in onze samenleving wanneer zij niet in staat zijn voor hun recht op te komen.

Pensioen en
Uitkeringsraad
De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) is verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van Nederlandse wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden.

Joods Maatschappelijk
Werk
Joods Maatschappelijk Werk ‘JMW’ coördineert de sociale zorg voor de Joodse Gemeenschap in Nederland. Het uitzonderlijk brede werkveld omvat een groot aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten.

Stichting Pelita De oorlog met Japan en de onafhankelijkheidstrijd veroorzaakten een ware volksverhuizing uit Nederlands-Indië. Voor ruim 300.000 Indische Nederlanders en Molukkers zat er niets anders op dan hun heil in Nederland te zoeken. Dat bleek niet eenvoudig. Van een warm welkom was geen sprake. Het was ieder voor zich. Op 17 november 1947 werd op particulier initiatief een stichting opgericht om te helpen.

De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 (KvV) is in 1989 opgericht met het oogmerk mensen, wier ouders in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het verzet, bij elkaar te brengen. ‘Verzet’ wordt opgevat in de breedste zin van het woord. Of de ouders nu deelnamen aan het joods verzet, het verzet in Indië, het christelijk verzet, het links verzet, het vrije verzet of dat zij individueel verzet pleegden – de kinderen vinden elkaar binnen de KvV.

Nationaal Comité
4 en 5 mei
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft twee hoofdtaken: het organiseren van en invulling geven aan de nationale momenten op 4 en 5 mei. Een tweede taak is om de betrokkenheid bij herdenken en vieren te vergroten en de samenhang in en afstemming tussen activiteiten te bevorderen.

WOII Online WO2ONLINE.NL streeft naar een zo compleet mogelijk overzicht van beschikbare, maar vooral betrouwbare kennis over de Tweede Wereldoorlog. Voor een zeer brede doelgroep: van kinderen die een werkstuk voorbereiden tot ouderen die terugblikken op een aspect van de Tweede Wereldoorlog dat hun eigen verleden raakt. Met een telkens wisselende online tentoonstelling en een groot overzicht van beschikbare bronnen is WO2ONLINE.NL de centrale plek voor informatie over de Tweede Wereldoorlog op internet.

Java Post De Java Post geeft ruimte aan een aantal artikelen die Bert Immerzeel publiceerde in Pelita Nieuws, aangevuld met allerlei andere onderzoeken en wetenswaardigheden. De Java Post leent zich uitdrukkelijk ook voor bijdragen van anderen die kennis hebben van Indië. Lezers wordt uitdrukkelijk gevraagd te reageren.

Elah Elah is een professionele hulpverleningsorganisatie die mensen begeleidt bij hun persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt bij hun sociale integratie. De stichting is in 1979 opgericht door en voor uit Nederland afkomstigen en was de eerste organisatie in Israël die psychosociale hulp verleende aan Sjoa-overlevenden. In de loop der jaren heeft Elah veel ervaring opgedaan met hulpverlening aan deze doelgroep. De stichting erkent en behandelt ook problemen waarmee partners van overlevenden en volgende generaties te maken hebben.