home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 door Flory Neter

Inleiding van Flory Neter tijdens VBV-bijeenkomst op 28 april

Ik kan niet zeggen hoe vreemd het voelt om na 26 jaar de voorzittershamer uit handen te geven. Ik ben vergroeid met u allen. U maakt een deel uit van mijn dagelijks leven. Uw verhalen zijn vervlochten met het mijne.
Ik heb dit alle jaren met grote liefde en enthousiasme gedaan. Ik heb veel beleefd. Samen met het bestuur natuurlijk. Ik zou kunnen zeggen dat ik de mens in al zijn/haar facetten heb leren kennen. Van die kennis heb ik wel eens wakker gelegen. Maar het mooie heeft altijd geprevaleerd.

We hebben ons zelf op de kaart gezet. In binnen- en buitenland. Tot onze eigen tevredenheid, maar niet altijd tot tevredenheid van andere organisaties. De MAROR- weg naar de uitbetaling aan individuen was een zware weg omdat er ook binnen het bestuur onenigheid  was over de gekozen weg. Bob Steinmetz en anderen waren bang dat wij ons belachelijk zouden maken ten opzichte van de Joodse gemeenschap maar Gerry Goudeketting en Hans Vos waren het eens met de ingeslagen weg. Gerry zei wel altijd: ik vind de ingeslagen weg geweldig, maar ik kan niet actief meedoen omdat ik er zo ziek van word. Ik wil al die emoties van toen niet opnieuw beleven.
Ik haal dit aan, omdat toen al duidelijk zichtbaar werd dat de tweede generatie m.b.t. de oorlog een andere belevingswereld heeft. Ik was en ben slechts een tussengeval. Voor mij was het een erezaak die wel pijn deed maar die ik kon verwerken zoals je naar verhalen luistert die je je eigen hebt gemaakt. Ik wilde de geschiedeins recht doen.

Wij zijn de weg ingeslagen van onderzoek naar de eventuele problematiek en noden van de tweede generatie. Pratend met mensen lijkt er een lijn te zijn die, net als je denkt dat je het allemaal begrijpt, toch weer even anders is. Ik ga daar niet verder op in omdat daar het middagprogramma voor is bedoeld.
We hebben veel nagedacht en gesproken; er dringen zich brokstukken op van werelden van beleving waar WO2 de kern van is.

Het zal mij worden vergeven dat ik delen gebruik van een verhaal dat ik onlangs hield in Almelo waar Stolpersteinen waren gelegd. Eigenlijk pleit ik als ‘Tussengeval’ voor inlevingsvermogen voor elkaar.
Officieel weet ik sinds kort dat mijn categorie de ‘Baby-survivors’ heet. Wetenschappers bepaalden dat er drie categorieënallen zijn, te weten:
Child-Survivors, Baby-Survivors en de Naoorlogse Generatie.Toch is er in jaren nauwelijks verschil tussen mijzelf en iemand die in 1945 is geboren en tot de tweede generatie behoort. De scheidslijn is dun.

Om tot een juist beeld te komen van de naoorlogse generatie is het noodzakelijk om bij het begin te beginnen. Er is zonder de eerste generatie namelijk geen tweede.
De eerste generatie is beroofd van alles wat de menselijke waardigheid bepaalt. Beroofd van status, beroofd van spullen, beroofd van alle bronnen van inkomsten, beroofd van bedrijven, beroofd van kunst, beroofd van geestelijk erfgoed en uiteindelijk beroofd van het leven.
Mentaal afgebroken zoals in een gruwelijk bootcamp zonder de noodzakelijke handreiking om te herstellen. De overlevenden -herrezen uit de as- moesten met deze herinneringen aan de hel het leven voortzetten.
Ik herinner mij de man die als 16-jarige jongen de gaskamers mocht ontdoen van de lijken. Iedere dag keek hij of hij zijn familie of vrienden in de ontzielde lichamen herkende. Gestoeld op deze ervaringen als puber moest hij na de oorlog doen alsof er niets was gebeurd.
Hij is getrouwd en heeft kinderen gekregen maar de vraagt rijst of een mens zulke ervaringen met zijn kinderen kan delen? De vraag rijst ook of deze man überhaupt het recht had om zijn kinderen deelgenoot te maken van deze gruwelen? Hij wilde en vond ook dat zijn kinderen zijn last niet hoefden te torsen.
Hij was geen makkelijke vader. Veeleisend, gesloten, driftig en bovenal gekwetst tot op het bot. Ontdaan van al zijn eigenwaarde. Hij hield zijn mond. Tot aan zijn dood. Zijn kinderen worstelen allen met het raadsel omtrent het verleden van hun vader.
De een duikt in de geschiedeis van de holocaust en de familie en zoekt minutieus naar gegevens; de ander heeft dit alles hermetisch buitengesloten. Maar de kinderen leven -ondanks de keuzen die zijzelf maakten- met een oorlog waar zij fysiek niet bij aanwezig waren.

Om onze wereld opnieuw van contouren te voorzien, om ons zelf met de wereld te verbinden en om voor ons aller nageslacht de verbindende lijn te herstellen, zullen wij onze eigen betrokkenheid moeten analyseren en loskoppelen van onze ervaringen door voor het eerst opnieuw te kijken naar onszelf en eigen nageslacht.
Misschien ben ik kort door de bocht, en daarvoor bied ik op voorhand mijn excuses aan, maar als wij willen verbinden in plaats van verdelen zullen wij moeten begrijpen dat die ouders die kort na de oorlog begonnen met het starten van een nieuw leven niet zo veel keus hadden.
Wat moesten zij? Hun kinderen deelgenoot maken van hetgeen zij zelf niet eens konden verwoorden? Hoe konden zij met hun kinderen ervaringen delen waarvoor zij zelf geen woorden hadden? Welke keus had de vader die zich begroef in zijn werk en ogenschijnlijk geen aandacht had voor zijn gezin? Wat voor keus had de moeder die zo beschadigd was dat zij haar kinderen alle verjaardagen van haar vermoorde familieleden inprentten zodat zij, nu meer dan 70 jaren na dato, nog steeds de verjaardagen kunnen opdreunen.

Het moge duidelijk zijn dat ervaringen zoals deze, hebben doorgewerkt in de wijze waarop het kind zich heeft ontwikkeld. Vaak echter komen de psychische klachten op latere leeftijd en soms pas als zij zelf kinderen krijgen. Als je uitgaat van een eeuwenlange ketting van genen, zijn wij als naoorlogse generatie bezig om het scheppingsverhaal te herschrijven.
Er was licht en er was duisternis. Het licht was dag en de duisternis nacht. Wij zijn nog steeds bezig om na de duisternis de dag opnieuw uit te vinden. Dat kan niet in een generatie.
Ieder generatie zal niet meer dan een uur op weg naar het licht zijn. Ik ben niet somber en mijn leven is een aaneenschakeling van vreugde, maar ik  heb niet de illusie dat na een generatie de pijn kan zijn verdwenen.
Er was licht en er was duisternis, dat wordt ons geleerd, maar dat die duisternis Auschwitz /Sobibor heette past niet in het menselijk bevattingsvermogen.
Mijn conclusie is dat wij  onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Er valt onze ouders niet te verwijten dat zij steken lieten vallen. Hun ouderschap werd immers gegrondvest op as. Wat was hun referentiekader?
Zij zijn de herrijzende Fenix en hun kinderen de kuikens. We moeten opnieuw leren vliegen. Dat duurt nog wel een paar generaties en ‘De vraag’ is hoe?
Het antwoord ligt niet gelegen in verwijt maar in begrip dat wij allen een onderdeel van hetzelfde pijncentrum zijn. We zijn er nog lang niet. Zij, die zeggen dat er geen naoorlogse generatie met problemen bestaat, begrijpen niets van de evolutie van de mens.
Wij zijn de kinderen van overlevenden; dat is een uiterst gecompliceerde start op weg naar de  werkelijke bevrijding. Zoals een steen in het water kringen maakt die steeds verder van de kern gaan om langzaam te verdwijnen.
Vooralsnog is de naoorlogse generaties niets meer dan een katalysator van de eerste generatie op weg naar de losmaking van het leed. Dit lijkt misschien een zware opgave maar een andere keus hebben we niet, anders krijgt heer Adolf postuum zijn zin.
Ook ik had een moeizame relatie met mijn moeder, maar goh wat heb ik een heimwee naar haar kookkunst en matzeballen. Zou het zo zijn dat haar receptuur en moeizame levenswandel mijn levens-receptuur heeft bepaald? Hoe mooi is dat.

Als ik de hele geschiedenis in een analyse neem welke niet langer duurt dan een lichtflits, zie ik nog steeds mensen worstelen met dit beschamende deel daarvan, dat als een onuitwisbare vlek op de ziel rust. Maar ondanks alles heb ik een enorme bewondering voor de ouders die gestoeld op deze allesverwoestende ervaringen wel een nieuwe generatie heeft doen ontstaan waarvan vrijwel allen een geweldige bijdrage leveren aan onze samenleving.
Het ligt in de bedoeling om het VBV als centrum en als denktank in te zetten. We hebben sinds jaren weer een goede relatie met JMW en hopen dat wij in de toekomst gezamenlijk vorm kunnen geven aan hulpverlening.

Ik houd op om als voorzitter te fungeren maar zal echter wel in het bestuur blijven, meedenken en die dingen voltooien waar ik aan ben begonnen.
Ik heb in tegenstelling tot andere jaren het gesproken jaaroverzicht achterwege gelaten om een nieuw tijdperk te kunnen inluiden. Mochten er echter vragen zijn dan zullen wij die met liefde beantwoorden.
Ik dank Ed voor zijn tomeloze inzet, hulp en liefde. Zonder hem was dit alles niet mogelijk geweest.
Ik ben u dankbaar voor het vertrouwen dat u allen 26 jaar lang in mij stelden.
Tags: [Jaarvergadering
Actueel Nieuws
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb