home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
05-12-2017 door Redactie

Raadsels rond 'Van Imhoff' en opvarenden

Sinds 2013 is redacteur van VBV-nieuws, Henry Neeter, bezig met onderzoek naar de tragedie rond het schip de ‘Van Imhoff’ dat in januari 1942 ten onderging. Die ondergang en gruwelijkheid alsmede het totale gebrek aan transparantie van de zijde van de overheid hield het VBV bezig.
 

Het VBV beschikt inmiddels over de totale lijst van namen van allen die aan boord waren, ook van gevangenen die geketend in kooien zaten. Daaronder bevonden zich gevangenen van barak E van het kamp Lawé Sigala-gala op Sumatra; de lijst van die gevangenen hebben wij echter niet en Neeter is nog steeds op zoek naar juist die lijst. 

Het Nederlandse gouvernement had destijds bewust verschillende groepen ondergebracht in aparte barakken omdat er onder de gevangenen ook Nazi’s en NSB’ers zaten. Men wist exact waar de diverse groepen waren ondergebracht en ook wist men waar joodse gevangenen zaten. Wel zijn er relevante gegevens ontvangen van alle internationale organisaties behalve van  het Nederlandse Ministerie van Defensie. Daarnaast werden de archieven van het NIOD en het Nationaal Archief uitgebreid bestudeerd. De lijst van juist die barak E met joodse gevangenen kwam niet boven water.

Het kamp betrof mensen die vanaf 1940 gevangen werden genomen alleen omdat hun achternamen Duits waren; Nederland beschouwde hen daarom als ‘staatsgevaarlijk’. Er waren onder meer politiemensen, rijksambtenaren, planters, zakenlieden (o.a. de eigenaar van de grootste bioscoop in Batavia stad) bij die officieel Nederlands staatsburger waren. Daarnaast waren er mensen die het Hitler-regime waren ontvlucht en via Nederland in Nederlands-Indië terecht waren gekomen om weer een veilig bestaan op te kunnen bouwen.
Het is ons bekend dat er ook Joodse gevangenen uit Barak E aan boord waren op de Van Imhoff en zijn verdronken. Hun namen zijn in Duitsland noch in Yad Vashem als Joodse slachtoffers bekend. Doel van het VBV is en blijft het verkrijgen van die namenlijst opdat zij niet in anonimiteit het leven lieten. 

Het VBV deed en doet nog steeds een dringend beroep op het Ministerie van Defensie om toegang te krijgen tot deze, helaas nog steeds geheime, archieven van de ‘Marine in Nederlands-Indië’ waar deze gespecificeerde namenlijst zich moet bevinden.
Een mens kan wel roemloos ten onder gaan, maar deze lijst geeft hen een naam en wellicht mede daardoor een gezicht waardoor zij uit de anonimiteit worden gehaald om hen postuum eer te kunnen bewijzen.

Zie ook het artikel van auteur Werner Stauder: https://sites.google.com/site/messiaansestudies/duitse-joden-achter-indische-kawat

Op 10 december start de driedelige serie van Kees Schaap en Foeke de Koe  waarin de waarheid wordt verteld over de scheepsramp met de Van Imhoff. Zondag 10, 17 en 24 december om 20:15 op NPO 2. 

Onderstaande tekst ontleenden wij aan de internet site van BNN Vara. (https://pers.bnnvara.nl/de-ondergang-van-de-van-imhoff/) 

Op 10 mei 1940 stak het Duitse leger de Nederlandse grens over. Na een kort verzet door een slecht voorbereid Nederlands leger namen ze zonder veel moeite de macht over.

Totaal onverwacht kwam het niet en in Nederlands Indië had men de expansiedrift van de Duitsers met argusogen bekeken. In de maanden voorafgaand aan de inval hadden de autoriteiten in Nederlands Indië als voorzorgsmaatregel alle namen en adressen van Duitsers en andere Duitstaligen verzameld. Toen het nieuws van de inval kwam werden zij gelijk gearresteerd, en de mannen in kampen gevangengezet.

In tegenstelling tot Europa bleef Nederlands Indië nog tot 1942 gevrijwaard van de oorlog. Maar met de groeiende angst voor een Japanse inval werd al in december ’41 besloten om groepen Duitse gevangenen over te brengen naar Brits Indië. De meeste Duitsers waren zo goed ingevoerd in de Nederlands-Indische samenleving dat ze als bondgenoot van grote waarde konden zijn voor de Japanse invasiemacht.

Het Nederlandse stoomschip de Van Imhoff werd ingezet om 477 van de Duitse burgergevangenen over te zetten. Alles lijkt voorspoedig te gaan tot het schip bij Sumatra in het vizier van een Japans gevechtsvliegtuig komt. Zonder enig afweergeschut en zonder Rode Kruistekens was het schip geen partij voor de Japanse vliegers. Er waren slechts een paar bommen voor nodig om het schip lek te laten slaan. En toen begon het drama.

Het vertrouwde ‘vrouwen en kinderen eerst’ maakte plaats voor ‘kapitein en bemanning eerst’.
Met de Nederlandse kapitein zélf voorop. Alle sloepen werden te water gelaten en pas toen de Nederlandse en Indische bemanning veilig van boord waren kregen de Duitse gevangenen, die in het ruim van het schip gevangen zaten achter prikkeldraad en doodsangsten moeten hebben uitgestaan, de sleutels om zich te bevrijden.

Zonder sloepen en onder dreiging van gericht geweervuur, was het een vrijwel verloren zaak. Een groep drenkelingen werd op zee door een te hulp geschoten Nederlands schip aangetroffen. Maar omdat er alleen maar Duitsers op het vlot zaten, besloot de kapitein ze aan hun lot over te laten.

Slechts 66 Duitsers wisten de ramp te overleven en spoelden aan op het Nederlands-Indische eiland Nias. Hier pleegden ze samen met de Indische bevolking een coup en droegen het eiland later over aan de Japanners. Ruim vierhonderd gevangenen vonden op zee de dood.

Het incident werd in Nederland bij het grote publiek niet bekend, en ook de kapitein hield angstvallig stil wat er was gebeurd. Pas jaren later, in 1965, maakte Dick Verkijk als redacteur van VARA’s 'Achter het nieuws' een reportage over de affaire. Deze werd door het bestuur van de omroep en de PvdA te gevoelig bevonden, en eindigde op de plank. Televisiechef J.W. Rengelink verdedigde de beslissing met de woorden:

‘De erkenning dat ook Nederland – zij het incidenteel – een fout of zelfs fouten heeft gemaakt, kan juist een verzwakking zijn van de opvatting dat het in de eerste plaats de Duitsers zijn geweest, die een haatpsychose hebben veroorzaakt die hier en daar buiten de nazikringen tot felle reacties heeft geleid.’ Een andere directeur schreef: 'Het gebeurde staat in geen verhouding tot wat de nazi-staat hier heeft aangericht.'

Toen Dick Verkijk vervolgens naar Het Parool ging met zijn verhaal werd hij door de omroep ontslagen. De film zelf is sindsdien spoorloos verdwenen.

Nu, meer dan vijftig jaar na de film van Verkijk die nooit mocht worden uitgezonden, wordt de waarheid over de ramp met de Van Imhoff alsnog verteld in de driedelige serie De Ondergang van de Imhoff.

Zondag 10, 17 en 24 december om 20:15 op NPO 2.
Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
11-08-2013 door Redactie VBVINFO

Herdenking van capitulatie Japan

De komende dagen vormen de opmaat naar de herdenking van de capitulatie van het Japanse leger op 15 augustus 1945, waardoor de oorlog in Nederlands-Indië en Zuid-Oost Azië ten einde was. Een groot aantal herdenkingen staat gepland door heel Nederland. Via onderstaande link komt u op de site van Pelita met een agenda van de activiteiten:
http://pelita.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=1418


Indien de link niet werkt dan kunt u deze kopieren en plakken in de browser.
Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
02-05-2013 door Redactie VBVINFO

Op 4 april j.l. bezochten Flory Neter en Wil Groen het ministerie van VWS. Het VBV-bestuur had een gesprek aangevraagd met Marcel Floor, hoofd van de afdeling Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.
Binnen het VBV maakt men zich zorgen over de gebrekkige kennis van sommige jongeren over de ernst van datgene wat zich in de tweede wereldoorlog heeft afgespeeld. In het bijzonder werd holocaustontkenning en discriminatie in het algemeen ter discussie gesteld.
Het VBV-bestuur onderschrijft volledig het hieronderstaande pleidooi van Dirk Mulder. Wij zijn dan ook van mening dat ernstig moet worden nagedacht hoe wij nieuwe generaties de boodschap 'Nooit meer Auschwitz' indringend door kunnen geven. Het oprichten van een leerstoel lijkt ons een uitstekend plan.

Onderwijs aan leerlingen over Tweede Wereldoorlog moet beter
Pleidooi voor Hoogleraar Educatie van en over ‘de oorlog’

Directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork pleit vandaag in dagblad TROUW voor een verbetering van de educatie over de Tweede Wereldoorlog aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Mulder signaleert dat het steeds moeilijker wordt het verhaal van de oorlog op een goede manier op deze jongeren over te brengen, terwijl iedereen dat wel erg belangrijk vindt. Vragen als: “Wat moet en kan ik deze leerlingen bijbrengen en hoe doe ik dat het beste?” en “Hoe meet ik de resultaten?” moeten volgens Mulder wetenschappelijk onderbouwd beantwoord worden. Hij pleit daarom voor een leerstoel ‘Educatie van en over de oorlog’.

Mulder: “‘Nooit meer Auschwitz’. Dat is de opdracht die we de jongere generaties menen te moeten meegeven. Op hun schouders leggen we de last om lessen uit het verleden te trekken. We betrekken basisscholen en oudere leerlingen bij herdenkingen en andere activiteiten, en stimuleren docenten een vervolgingsplek als Westerbork te bezoeken, soms zelfs de reis naar Auschwitz te ondernemen. En op die plekken vertellen we hen van de verschrikkingen die er zijn gebeurd. En dan komt het allemaal goed: ‘Nooit meer Auschwitz!’”.

Aan de inzet en goede bedoelingen van de museale instellingen en organisaties die zich op het herinneringswerk zijn gaan richten, hoeft volgens Mulder niet te worden getwijfeld. “Maar men mag best de vraag stellen of er altijd doordacht, analyserend en zelfkritisch te werk wordt gegaan. Er wordt ook het nodige gefröbeld in het educatieve oorlogsland. Zeker, altijd met veel toewijding, maar of het allemaal het gewenste effect sorteert?”.

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden pleit de directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor het benoemen van een hoogleraar Educatie van en over ‘de oorlog’. ”Menen we echt dat de overdracht aan jongere generaties wezenlijk is, dan zullen we daar ook wetenschappelijke inhoud aan moeten geven. En dat kan niet zonder een leerstoel Educatie over ‘de oorlog’. Het is de basis om het dagelijkse educatieve werk op een hoger plan te brengen, waarbij niet gemeenplaatsen als ‘nooit meer’ de boventoon voeren, maar de aandacht is gericht op nadenken en ‘lernen’”, aldus Mulder vandaag in dagblad TROUW.

 
Erfgoed van de Oorlog
14-10-2010 door F. Neter

Tussen 2007 en 2010 hebben 221 projecten subsidie ontvangen in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie stelde in totaal ruim 23 miljoen euro beschikbaar voor het behoud en het toegankelijk maken van het belangrijkste erfgoedmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. 

Omgang met verleden,

Erfgoed van de Oorlog  richtte zich op  organisaties die erfgoedmaterialen beheren die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog in Nederland, voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen. Het behoud van waardevol erfgoedmateriaal uit en over de Tweede Wereldoorlog is van belang om  ook in de toekomst een actieve omgang met dit verleden mogelijk te maken.
Met de verstrekte subsidies zijn onder meer archieven gedigitaliseerd,  persoonlijke verhalen van ooggetuigen vastgelegd en veel historische bronnen digitaal toegankelijk gemaakt voor het brede publiek. Naast aandacht voor landelijk bekende thema’s, is ook aandacht besteed aan regionale en lokale gebeurtenissen, evenals aan tot dusverre onderbelicht gebleven onderwerpen.

Nationale WOII collecties,

Het programma Erfgoed van de Oorlog heeft, samen met een aantal grotere erfgoedbeherende instellingen, een fors aantal ‘nationale WOII-collecties’ ontwikkeld die voor iedereen op het internet toegankelijk zijn. Er zijn websites waarmee gericht gezocht kan worden naar digitale scans van oorlogsmateriaal dat bij Nederlandse erfgoedbeherende instellingen is ondergebracht. De nationale WOII-collecties die op die manier zijn opgebouwd, ontsluiten fotomateriaal, dagboeken, kamptekeningen, affiches, pamfletten, illegale publicaties, oorlogskranten, verzetsliteratuur, oral history, oorlogsmonumenten en film- en geluidsmateriaal. In deze categorie horen ook twee websites die niet naar materiaalsoort, maar thematisch zijn ingericht; Het Indisch erfgoedportaal en het Altantikwallplatform. Ook zijn er websites die als zoekresultaat de  plek laten zien waar erfgoedmateriaal zich fysiek bevindt. Dergelijke ‘webgidsen’ zijn onder meer gemaakt voor oorlogsarchieven en museale WOII-collecties. De nationale WOII-collecties vormen gezamenlijk een structuur die voor burgers, onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog binnen handbereik brengt.

Zoek op www.tweedewereldoorlog.nl

Dan zijn alle onderstaande afzonderlijk genoemde sites oproepbaar. Natuurlijk kunt ook direct naar de onderstaande sites gaan.

www.getuigenverhalen.nl 
Nationale collectie Getuigen Verhalen (oral history). 

www.geheugenvannederland.nl 
Nationale collectie Tekst (dagboeken, verzetsliteratuur en propagandadrukwerk)

www.oorloginblik.nl
Nationale collectie audiovisueel materiaal.

www.hetgeheugenvannederland.nl
Dagboeken, verzetsliteratuur en propagandadrukwerk.

kranten.kb.nl
Nationale collectie oorlogskranten.

www.indieinoorlog.nl
Indisch erfgoed.

www.kamparchieven.nl
Nationale webgids Kampen in Nederland.

www.musip.nl
Museale collecties.

atlantikwallplatform.eu/
Thema portal Antlantikwal.

www.oorlogindewest.nl
Surinaams-Antiliaans erfgoed.

www.indischekamparchieven.nl
Kampen in voormalig Nederlands-Indië.

www.oorlogsgetroffenen.nl
Oorlogsgetroffenen. 

www.archievenwo2.nl
Archieven.

www.4en5mei.nl
Oorlogsmonumenten.

www.beeldbankwo2.nl
Foto’s, kamptekeningen en affiches.

easy.dans.knaw.nl/
Getuigenverhalen.
Actueel Nieuws
01-11-2019 Getto-uitkeringen en verdere belastingvrijstelling tot 01-01-2014

Tags
Antisemitisme, Artikel 2 Duitsland, BAN, Belasting, Belgische fiscus, Beth Shalom, Bijeenkomst IsraŽl, Boekbespreking, Claims Conference, Column, Correspondentie, de Joint, Duitse rechtsgang, Fonds Verloren Jeugd, Frankrijk, Gemeentegiro-Erfpacht, Gettofonds, Gettopensioen, Gettowerk, Jaarvergadering, Javapost, JMW, Le-Ezrath Ha-Jeled, Maror, Nederlandse Spoorwegen, NIOD, Notulen, Oorlogsmisdaden, Oorlogswezen, Overheid, PUR, Rechtspraak, Sinti/Roma, Stolpersteine, Tweede en derde Generatie, VBV, VBV-Bestuur, Vermogensbeheer, Voormalig Nederlands-IndiŽ, Westerbork, Wie kent Wie, WO II, WUV-IsraŽl, WUV/WUBO, Zikna,

Archief
10-10-2019 NS en het broodje-aap-verhaal; waar of niet waar?
24-09-2019 Boekbespreking: De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd.
23-09-2019 VBV-bestuur reageert na de bijeenkomst van de 1ste september jl.
28-08-2019 Aanvullende informatie over aanvraag tegemoetkoming Nederlandse Spoorwegen
22-08-2019 Getto-uitkeringen en belastingvrijstelling
17-08-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
04-08-2019 NS-tegemoetkomingen, het uitkeringsreglement in het kort en aanvraagformulieren.
01-08-2019 Persbericht van de NS-Adviescommissie
18-07-2019 Zondag 1 september 2019: VBV-bijeenkomst over NS en tegemoetkomingen
03-07-2019 Reactie VBV-bestuur op het advies van Commissie aan NS
28-06-2019 NS en smartengelden
27-05-2019 Hoe de VBV-bijeenkomst van 28 april jl. door Renťe Citroen werd ervaren.
27-05-2019 Column: Westerbork als demonstratieterrein?
26-05-2019 Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam
26-05-2019 Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak fiscus en getto-uitkeringen
26-05-2019 Openingsrede van Flory Neter tijdens de VBV-bijeenkomst in Casa 400 op 28 april jl.
26-05-2019 Column: "Pensioentje met suiker"
27-04-2019 NS en smartengelden
21-03-2019 NS en smartengelden
15-03-2019 Aanklacht van Jacques Barth tegen NIW verwezen naar rijk der fabelen
07-03-2019 Aankondiging jaarlijkse bijeenkomst en Verslag VBV-vergadering op 18-03-2018
02-03-2019 Publicatie Ministerie van FinanciŽn
20-02-2019 NS en smartengelden
23-12-2018 Bericht van Ministerie FinanciŽn over vrijstelling belastingen
19-12-2018 SVB mag AOW niet korten met gettopensioen.
17-12-2018 De eerste duizend dagen na de conceptie
07-12-2018 Raad van de Europese Unie over antisemitisme op 6 december 2018
06-12-2018 NS-vergoedingen voorlopig nog niet op de rails.
04-12-2018 De Snoge in Nijenhuis, column door Flory Neter
28-11-2018 Felicitaties voor Salo Muller
02-11-2018 Herberekening WUV/WUBO wegens lager percentage vermogenskorting vanaf 01-01-2018
31-10-2018 Aanvullende uren thuiszorg t.b.v. holocaustoverlevenden via JMW.
16-10-2018 Artikel-2-uitkeringen fors verhoogd in de komende drie jaren
09-10-2018 In memoriam Gerrit Goudeketting
02-10-2018 Ministerie FinanciŽn: Uitkeringen welke fiscaal vrij zijn vanaf 01-01-2016
14-08-2018 De kwestie Jacques Barth
12-06-2018 Informatie in het kader van de privacy wetgeving
19-05-2018 Verheugend nieuws: Uitkeringen voor gettowerk vanaf 2016 heffingsvrij
13-04-2018 JMW, Claims Conference en persoonsgebonden budget
13-04-2018 Aanmelding voor VBV-bijeenkomst in IsraŽl
05-04-2018 Belasting op getto-vergoedingen: oplossing mogelijk nabij
16-03-2018 Afschaffing antihardheid WUV - SVB versus wetgever
07-03-2018 Aangepaste informatie over Stolpersteine en hoe te handelen.
18-02-2018 Kort nieuws: Ledenvergadering VBV - WOB-procedure 22-maart - Over de Petitie
09-02-2018 Wie heeft recht op gettovergoedingen? Compleet schema Gettopensioen
04-02-2018 Petitie, petitie, petitie, STEM! -- WOB-procedure bij Raad van State
29-01-2018 Teken de petitie tegen belasting op getto-vergoedingen!!
17-01-2018 Gettovergoedingen: actie 50PLUS in Tweede Kamer
15-01-2018 Groot verzet tegen Nederlandse fiscalisering van Duitse Getto-vergoedingen
07-12-2017 Mogelijk moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag
05-12-2017 VARA-documentaire over tragedie rond Van Imhoff en zoektocht VBV
08-11-2017 VBV doet beroep op Kamercommissie FinanciŽn inzake getto-uitkeringen
31-10-2017 Fiscus en uitkeringen voor gettowerk
28-09-2017 VBV stopt samenwerking Jacques Barth
25-08-2017 Bronbelasting, buitenland en WO-II gerelateerde uitkeringen
08-07-2017 Belgische fiscus en uitkeringen Nederlandse oorlogswetten - WUV en WUBO
01-05-2017 De Tweede Generatie - Voordracht van Yaela Cohen
16-04-2017 Conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2017
26-02-2017 Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017
21-01-2017 Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
17-11-2016 Uitnodiging voor de presentatie van en paneldiscussie over het proefschrift Ghetto Workers Law van dr. A. Weber
17-11-2016 Voordracht opperrabbijn Jacobs tijdens symposium Holocaust en Geschiedenisonderwijs
17-11-2016 De Zaak Menten in drie afleveringen bij omroep MAX, verfilmd naar het boek van Hans Knoop
17-08-2016 Extra betaling Claims Conference
22-05-2016 Frits van der Starre zoekt naar familie van Anna van der Starre-Neter.
05-04-2016 Claims inzake Erfpachtboetes en Gemeentegiro Amsterdam
30-03-2016 Claims Conference en onbetaalde uitkeringen
30-03-2016 Verslag Algemene Ledenvergadering op 22-03-2015 van het VBV
01-03-2016 Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2016
15-02-2016 ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen
08-02-2016 Verslag VBV-bijeenkomst in Israel op 07-02-2016
03-02-2016 NL-ambassade Israel corrigeert krantenbericht inzake WUV
01-02-2016 Informele bijeenkomst VBV in Tel Aviv op zondag 7 februari 2016
10-01-2016 ING-bank en problemen rond Artikel-2-uitkeringen
09-01-2016 Premieheffing Artikel-2-uitkeringen eindigt
19-11-2015 Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn
28-10-2015 VBV regelt uitkering voor Roma en Sinti - - - Akkoord gettostatus Asterdorp
28-10-2015 Update en rectificatie inzake uitkeringen Lost Childhood
15-09-2015 Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.
07-09-2015 Amsterdam wil erfpachtboetes en Gemeentegirotegoeden terugbetalen
24-08-2015 Grote zorgen over uitkeringen uit het fonds Verloren Jeugd
24-08-2015 MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden
13-06-2015 Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering
06-06-2015 CliŽntenraad initieert belangrijke beleidswijziging SVB/PUR inzake osteoporose
23-03-2015 Verslag-notulen Algemene Ledenvergadering van het VBV op 23 maart 2014
09-03-2015 Algemeen aanvraagformulier t.b.v. alle uitkeringen van de Claims Conference
17-01-2015 Uitkering 'Verloren Jeugd' weer vertraagd.
27-12-2014 Fonds Verloren Jeugd en informatie over aanvragen
26-12-2014 Claims Conference start in januari 2015 met Fonds Verloren Jeugd.
14-12-2014 Informatie en criteria inzake Franse herstelbetalingen WOII
05-09-2014 Resultaat Berlijns overleg leidt tot uitkering aan Childsurvivors
12-08-2014 Overeenkomst Kantoor Mayer en Kantoor Weber inzake BADV
05-08-2014 Petitie tegen antisemitisme
28-07-2014 VBV reageert op demonstraties en antisemitisme
19-06-2014 Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-IndiŽ
13-06-2014 Claims conference: Verruiming voorwaarden Artikel-2-uitkering
10-06-2014 Dringend verzoek: Staak bellen naar advocatenkantoor in Dusseldorf
01-06-2014 Gettopensioen en samenwerking met advocatenkantoor Weber en Co
01-06-2014 Schema gettofonds: Wie is mogelijk rechthebbend?
01-06-2014 Schema gettopensioen: Wie is mogelijk rechthebbend?
23-05-2014 Verslag VBV-bijeenkomst IsraŽl op 8 mei 2014
22-05-2014 Afwijzing Ministerie Financien inzake premieheffing Artikel 2
19-02-2014 Gemeenschappelijke publicatie van JMW en VBV inzake Gettofonds
20-01-2014 Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime
19-01-2014 VBV overtuigt BADV inzake getto Amsterdam en Gettofonds
15-12-2013 Ontwikkelingen rond gettofonds en status getto Amsterdam
25-10-2013 Keulen en principieel standpunt VBV inzake gettofonds
21-10-2013 Artikel 2 versus 'Rietkerk-regeling'
16-10-2013 Holocaustslachtoffers dubbel beroofd
12-10-2013 Proces tegen BADV in Keulen
17-09-2013 Eerste zitting proces tegen BADV over gettofonds
30-08-2013 Bericht met verzoek aan alle abonnees
13-08-2013 Proces tegen BADV (gettofonds) opgestart
11-08-2013 Herdenkingen van capitulatie Japan op 15 augustus 1945
23-07-2013 Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief en BADV.
16-07-2013 Oproep voor afgewezen aanvragers gettofonds door BADV
11-07-2013 Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds
04-07-2013 Problemen rond aanvragen gettofonds
26-06-2013 Boekaankondiging:
07-06-2013 Claims Conference en mediaberichten
29-05-2013 Protesten NIOD lijken te werken
21-05-2013 NIOD en VBV-archief
02-05-2013 Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II
26-04-2013 VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam
11-04-2013 Openingsrede ledenvergadering VBV d.d. 24 maart 2013
10-04-2013 Wie kent wie? Joodse onderduikers in Kerkrade
09-04-2013 Voordracht middagprogramma VBV-Ledenvergadering-2013
09-04-2013 Bewijs van in leven zijn t.b.v. Gettofonds en -pensioen
09-04-2013 Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen
31-03-2013 Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst
15-03-2013 Informatie over plaatsing Stolpersteine
03-03-2013 Holocaustwetenschap en -onderzoek
16-01-2013 Open brief aan Raad van Toezicht van Beth Shalom
12-01-2013 Gettofonds: Dringend advies om bezwaarschrift in te sturen.
07-01-2013 Amsterdam had drie getto
22-11-2012 Solidariteitsbezoek Nederlandse ambassadeur in Isra
14-11-2012 Gettopensioen wordt niet gekort
22-10-2012 VBV spreekt met CC en advocaat in Frankfurt
08-10-2012 Afwijzingen gettofonds en -pensioen
15-09-2012 Van de voorzitter
22-06-2012 Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
20-06-2012 Bericht over aanvragen 'Gettofonds'
15-05-2012 Zestien Stolpersteinen op 18 juni a.s. in de stad Hoorn
21-04-2012 Belasting- en premieheffing een recht maar geen plicht
14-04-2012 Informatie over aanvragen Getto-fonds
04-04-2012 Petitie aangenomen op de Algemene ledenvergadering van het VBV
04-04-2012 Persbericht inzake Artikel 2
15-03-2012 Wezen en incorrecte afhandeling JMW
11-02-2012 VBV in actie tegen fiscalisering Artikel-2-uitkering
09-02-2012 Verslag van de bijeenkomst van VBV-leden in Isra
28-12-2011 VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi
15-12-2011 Javapost
12-11-2011 Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
03-11-2011 Nieuwe versie regelgeving werken in getto's - deel 2
18-10-2011 Directeur Beth Shalom vertrekt
15-10-2011 Beth Shalom en kort geding
14-10-2011 Nieuws over Beth Shalom
23-09-2011 Nieuwe versie regelgeving Gettowerk
28-08-2011 Visie VBV over huidige stand van zaken Beth Shalom
24-08-2011 Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom
18-08-2011 Beth Shalom stelt externe manager aan
11-08-2011 Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom
10-08-2011 Persverklaring stichting BAN inzake kort geding uitspraak ADO Den Haag
02-08-2011 Persbericht: Indische geschiedenis kamp Westerbork krijgt actueel tintje
31-07-2011 Stichting Zikna, pastorale hulp aan holocaustoverlevenden
29-07-2011 Persbericht: VBV eist vertrek directie en bestuur Beth Shalom
21-07-2011 Stichting Heart - Roerende en onroerende goederen wellicht te claimen.
20-07-2011 Persbericht, Stichting BAN, Kort Geding tegen ADO
24-06-2011 Gewijzigde statuten van het VBV
05-05-2011 Korte samenvatting voordracht van Hans Knoop
03-05-2011 Verslag van de Jaarvergadering 20 maart 2011
02-05-2011 Openingsrede jaarvergadering maart 2011
18-03-2011 Statutenwijziging
17-03-2011 Verzoek van de Jewish Joint Distribution Organisation
21-02-2011 Verslag van de jaarvergadering van maart 2010
28-12-2010 VBV en de contacten met Claims Conference (CC)
20-12-2010 Laatste nieuws oorlogswezen versus JMW en de visie van VBV
14-10-2010 Erfgoed van de Oorlog
01-10-2010 Jaarvergadering 2011 Zondag 20 maart
16-06-2010 VBV verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen
27-04-2010 Artikel 2 en achtergronden voor limiet van 18 maanden onderduik
20-04-2010 Verslag Claims Conferentie Frankfurt
18-03-2010 Claims Conferentie Frankfurt overlegt met VBV
25-09-2009 Belasting en aftrekbare giften
11-08-2009 Protestbrief via ambassadeur aan Israelische overhei
17-05-2009 Kind van de rekening, samenvattend verslag
12-05-2009 Verslag bezoek Claims Conference New York
11-05-2009 Alternatieve Jaarvergadering van het VBV te Tel Aviv
22-04-2009 Officieel standpunt van de Duitse overheid inzake Artikel 2
21-04-2009 Notulen van de Jaarvergadering van 22 maart 2009
18-03-2009 Kennismaking met de heer Stoov
28-12-2008 Financien
09-12-2008 Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van de joodse oorlogswezen beschikbaar
27-11-2008 Overgang PUR naar SVB en de Wet Beperking Export Uitkeringen
14-11-2008 Overgang PUR-SVB
27-10-2008 Overgang PUR/SVB
14-08-2008 Overzicht bepalingen inzake Artikel-2-fonds
27-06-2008 Aanvullende informatie van Claims Conference Art.-2-fonds
19-06-2008 Duits Bondsdaglid verduidelijkt criteria Artikel-2-fonds
17-06-2008 Verwarring door berichtgeving over nieuwe criteria van de Claims Conference
12-06-2008 Verbeteringen Artikel 2
29-03-2008 Correspondentie Artikel 2 Duitsland
16-03-2008 Notulen Jaarvergadering 16 maart 2008

naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb