Het VBV komt op voor de belangen van vervolgingsslachtoffers als groep en beschouwt zich als “vakbond” voor vervolgde overlevenden van WO II.

Het VBV geeft haar leden advies en voorlichting en maakt hen wegwijs in het doolhof van artikelen en bepalingen en de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffer 1940-1945 (WUV).
Om zaken rond de uitvoering van de WUV verbeterd en/of vereenvoudigd te krijgen voert het VBV geregeld overleg met:

  • het ministerie waaronder de WUV ressorteert
  • de Pensioen- en Uitkeringsraad
  • de stichting 1940-1945
  • het Centrum ’45
  • de stichting Joods Maatschappelijk Werk
  • de stichting Pelita
  • stichting de Ombudsman

Het VBV heeft reeds veel bereikt in zijn bestaan. Bijzonder trots zijn wij op het bereiken van twee in het oog springende zaken;

  • het herzien en verbeteren van de dubbele AOW aftrek.
  • in het kader van de Joodse Tegoeden, zorgde uitsluitend de bemiddeling van het VBV ervoor, dat de z.g. Maror gelden ook daadwerkelijk individueel werden uitgekeerd.

Het VBV geeft een periodiek uit waarin de leden voorlichting en adviezen krijgen. Het tijdschrift wordt niet alleen aan de leden gezonden maar ook aan alle overheidsinstanties zoals ministeries, stichtingen en verenigingen die zich met de doelgroep bezig houden.