Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) is in 1984 opgericht zowel uit onvrede over de WUV (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945) als ook over de uitvoering van die wet door de toenmalige Uitkeringsraad.

Het VBV is een vereniging met leden. Het stelt zich ten doel de belangen te behartigen van hen die tijdens de bezetting van Nederland en voormalig Nederlands-Indiƫ werden vervolgd en een aanvraag hebben ingediend of willen indienen bij de Pensioen-en Uitkeringsraad (PUR).

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden. Minstens 1 maal per jaar, komen de leden in de jaarvergadering bijeen,of zo vaak als het bestuur of een groep leden het noodzakelijk vindt.

De contributie bedraagt Euro 40,- per kalenderjaar voor leden in binnen- en buitenland. Voor een medelid (iemand die woonachtig is op hetzelfde adres) bedraagt de contributie Euro 20,- per kalenderjaar.