home  |  nieuws  |  wie we zijn  |  wat we doen  |  magazine  |  links  |  contact  |  aanmelden  
Wie We Zijn

Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) is in 1984 opgericht zowel uit onvrede over de WUV (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945) als ook over de uitvoering van die wet door de toenmalige Uitkeringsraad.

Het VBV is een vereniging met leden. Het stelt zich ten doel de belangen te behartigen van hen die tijdens de bezetting van Nederland en voormalig Nederlands-Indië werden vervolgd en een aanvraag hebben ingediend of willen indienen bij de Pensioen-en Uitkeringsraad (PUR).

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden. Minstens 1 maal per jaar, komen de leden in de jaarvergadering bijeen,of zo vaak als het bestuur of een groep leden het noodzakelijk vindt.

De contributie bedraagt Euro 40,- per kalenderjaar voor leden in binnen- en buitenland. Voor een medelid (iemand die woonachtig is op hetzelfde adres) bedraagt de contributie Euro 20,- per kalenderjaar.
Postbus 87594
1080 JN Amsterdam
Tel.: (020) 673 32 33
E-mail: info@vbvinfo.nl


Cijfers en Feiten:
 Beleidsplan
 Jaarrekening 2016

Fiscaal nummer 816.609.883
Het Bestuur werkt vrijwillig en belangeloos

De namen van de bestuursleden staan vermeld in het VBV Magazine.


naar boven  |  copyright verbond belangenbehartiging voor vervolgingsslachtoffers  |  design en realisatie: 2BeeWeb